Belastingvrije schenking van een ton in 2017

1ton-schenken

In 2017 mag iedereen aan iedereen belastingvrij € 100.000 schenken. Eerder was dit een tijdelijke regeling, maar ditmaal lijkt het structureel.

Om de woningmarkt een tijdelijke stimulans te bieden gold voor het jaar 2014 een tijdelijke verhoogde vrijstelling van schenkbelasting. Het leek onwaarschijnlijk dat deze vrijstelling nogmaals zou worden ingevoerd, maar per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling toch structureel verhoogd.

De belastingvrijstelling voor een schenking die door de ontvanger wordt gebruikt voor de aankoop of de verbetering van zijn of haar ‘eigen woning’ (of de aflossing van de hypotheek daarop) bedraagt in 2017 maar liefst € 100.000. Een gebouw geldt als eigen woning als het in eigendom is van de ontvanger en de ontvanger er niet tijdelijk woont, maar het gebruikt als hoofdverblijf.

Iedereen mag schenken aan iedereen. De eis dat de schenking moet plaatsvinden door ouders aan kinderen is niet van toepassing. Het wordt mogelijk om belastingvrij te schenken aan familieleden, vrienden of bekenden. Wel moet de ontvanger tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Valt de ontvanger niet in deze leeftijdscategorie, maar zijn of haar partner wel, dan mag de ontvanger de leeftijd van zijn of haar partner ‘lenen’. De ontvanger en zijn of haar partner mogen samen in totaal € 100.000 belastingvrij ontvangen. De gedachte achter de leeftijdscategorie is dat men in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar oud over het algemeen nog niet of nog niet zo lang over een eigen woning beschikt. Door schenkingen aan deze groep te stimuleren, wordt de woningmarkt geprikkeld.

De schenking mag over drie jaren worden verspreid. Of het daarbij nodig is dat in ieder jaar een schenking plaatsvindt is voorlopig nog voer voor discussie. Zekerheidshalve adviseren wij u daarom om in ieder jaar een schenking te doen en niet bijvoorbeeld enkel in jaar 1 en 3.

Heeft u al eerder schenkingen gedaan en wenst u deze schenkingen aan te vullen? Dan is het belangrijk dat u zich hierbij goed laat voorlichten. De wetgever heeft namelijk voor enkele gevallen overgangsrecht gemaakt. En dit overgangsrecht ziet er op zijn zachtst gezegd complex uit. Om maximaal te profiteren van de vrijstellingsmogelijkheden kan het zijn dat er – gelet op het overgangsrecht – nog voor de jaarwisseling actie vereist is. Heeft u bijvoorbeeld in 2010 een bedrag geschonken van circa € 23.000 en wilt u dit bedrag in 2017 aanvullen tot € 100.000, dan blijkt dat u over deze aanvulling schenkbelasting verschuldigd bent. Doet u echter in 2016 een inhaalschenking van circa € 27.000, dan is het wel mogelijk om de totale schenking in 2017 belastingvrij te laten plaatsvinden. Wacht dus niet te lang met het inwinnen van advies!

Overweegt u een schenking te doen of verwacht u een schenking te ontvangen? Neemt u dan vooral contact op met ons notariaat. Ondanks dat u niet verplicht bent om een schenking notarieel te laten vastleggen, kunnen wij u adviseren over de juiste vorm. Denkt u daarbij aan een clausule om ‘de koude kant’ uit te sluiten. Of een bepaling om ervoor te zorgen dat de ontvanger van de schenking na uw overlijden niet door de overige erfgenamen verplicht wordt om de schenking terug te betalen aan de nalatenschap. Of juist wel natuurlijk, omdat u bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent geweest om aan alle kinderen een schenking te doen. Wij denken graag met u mee!